mawa

Taktyczne, bojowe kamizelki kuloodporne MAWA noszone na mundur, bądź służbowy uniform stanowią najbardziej wymagającą i najsurowiej badaną oraz testowaną grupę produktów oferowanych przez MAWA Sp. z o.o.

Poziom ochrony jaki zapewniają kamizelki tego typu rozpoczyna się na lekkich kamizelkach z miękkimi wkładami balistycznymi (w klasie IIIA wg standardu NIJ 0101.04) zapewniającymi zwinne i swobodne poruszanie w obszarze podwyższonego ryzyka.

MAWA Sp. z o.o.

Kolejną, kategorię ochrony stanowią kamizelki doposażone w dodatkowe systemy anty-nożowe lub anty-igłowe, ochraniacze balistyczne krocza, ramion lub szyi, bądź opcjonalne systemy modularne umożliwiające montaż oporządzenia taktycznego.

Kamizelki tego typu zapewniają podwyższony stopień ochrony i dostoswane są do różnych scenariuszy zastosowania oraz niebezpieczeństw zagrażających użytkownikowi.

MAWA Sp. z o.o.

Najwyższy stopień ochrony zapewniają bojowe kamizelki kuloodporne wyposażane w dodatkowe ceramiczne płyty balistyczne mogące osłaniać przednią, tylną oraz boczne części pancerza.

Kamizelki tego typu spełniają wymagania IV klasy wg normy NIJ 01.01.04. Spełniają one rygorystyczne wymagania pola walki chroniąc zdrowie i życie. W pancerzach tego typu istnieje możliwość doposażenia w dodatkowy system szybkiego wypięcia „Quick Release”, ochraniacze balistyczne krocza, ramion lub szyi, bądź opcjonalne systemy modularne umożliwiające montaż oporządzenia taktycznego.

Strona w Budowie